Fryal

Kurssted: Fryal skole i Hov

Da er det dsv et langt opphold med kursaktivitet på Fryal da bassenget ikke driftes hele året.
Tåje svøm har lagt inn en søknad om forlenget leie neste sesong også og har planlagt oppstart 16 oktober, kurset vil strekke seg over 7 ganger.

Det som er nytt her et at det også vil settes opp et kurs med forberedende svømmeopplæring”. Dette vil være for de barna som trenger det lille ekstra for å knekke svømmekoden i forhold til skolesvømingen.
På disse timene vil barna være alene i vannet sammen med instruktør.
Mer info kommer.

-Rita-

Påmelding

Her finner du svømmehallen

Kart: